Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

10ήμερο προσφορών από 5/11 έως 15/11 στην αγορά του Πειραιά

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά προς τα μέλη του:
Σας καλούμε εκ νέου να συμμετέχετε στην κοινή προσπάθεια τόνωσης του πειραϊκού εμπορίου, με την πραγματοποίηση ενός δεκαημέρου προσφορών προϊόντων της επιχείρησής σας, από 5 έως 15 Νοεμβρίου 2012.

Η δράση για να είναι ισχυρή, θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, ώστε να δημοσιοποιηθεί από το Σύλλογό μας και να προβληθεί αντίστοιχα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και από την σχετική αφίσα που έχουμε εκδώσει, για να αναρτηθεί στη βιτρίνα των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζουμε, ότι για την διενέργεια θα πρέπει να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σύμφωνα με την οποία:

«Για προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας για χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.

Προσοχή: Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος, οφείλει να ανακοινώνει στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς και στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Πειραιά {Γρ. Λαμπράκη 12} τις προσφορές, τουλάχιστον μία (1) μέρα πριν από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς».

Ελπίζουμε στη μαζική ανταπόκρισή σας, για να κρατήσουμε τους πελάτες-καταναλωτές στα καταστήματα της πόλης μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου