Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Γενίκευση και αναβάθμιση της ανακύκλωσης συσκευασιών τώρα!

Τετάρτη, 26 Δεκ. 2012, 15:10

 Η  Ομάδα Απορριμμάτων των ΟΠ

Η μήνυση που κατατέθηκε κατά του πρώην υπουργού Π.Ε.Κ.Α. κ. Παπακωνσταντίνου, από την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» - ενός από τα δυο εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Συσκευασιών, του οποίου η άδεια έχει ήδη ανακληθεί από τον «Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (E.Ο.ΑΝ.) - με την κατηγορία «για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων στον τομέα της ανακύκλωσης», επαναφέρει στην επικαιρότητα τον «πόλεμο της ανακύκλωσης» που μαίνεται μεταξύ των Σ.Σ.Ε.Δ., μετά την αιφνίδια έγκρισή του Σ.Σ.Ε.Δ. «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» από τον πρώην υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κ. Σουφλιά.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούμε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος να παρέμβει δραστικά προς τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια,  η ταχεία επέκταση της ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη τη χώρα και η δραστική της αναβάθμιση, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας.
Στο μεταξύ οι καταναλωτές πληρώνουν για την ανακύκλωση στις συσκευασίες που αγοράζουν, αλλά εξακολουθούν να μη βλέπουν τα χρήματά τους να ανταποδίδονται. Στα Δωδεκάνησα για παράδειγμα αλλά και αλλού στην Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής της νομοθεσίας για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, δε λειτουργεί κανένα Σ.Σ.Ε.Δ. Συσκευασιών με αποτέλεσμα να δαπανώνται πολλαπλάσια ποσά για αποκατάσταση ΧΑΔΑ (χωματερών) και τη δημιουργία νέων ΧΥΤΑ. Εύλογα επομένως πολίτες περιοχών χωρίς σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών θα μπορούσαν να απαιτήσουν να τους επιστρέφεται η επιβάρυνση που υφίστανται στην τιμή των προϊόντων.
Η εκκαθάριση σκοτεινών πλευρών (όπως έχουν επισημάνει εκθέσεις ορκωτών λογιστών) στην υπόθεση της  «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί γρήγορα. Αναμένουμε επίσης από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης πλήρη στοιχεία για το αποθεματικό της «Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης», ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ανά περιοχή αλλά και τον επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια. Είναι ανάγκη να οδηγηθούμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς στην επέκταση του συστήματος των μπλε κάδων από τα σημερινά επίπεδα του 75% κάλυψης της χώρας, καθώς και σε καλύτερη γεωγραφική διασπορά.
Κυρίως όμως επείγει ένας τολμηρός σχεδιασμός καθώς και επαρκής χρηματοδότηση για την προώθηση της ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα ώστε να επιτύχουμε υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών, πράγμα που θα εξοικονομήσει πόρους, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα ανακουφίσει άμεσα τους χώρους ταφής απορριμμάτων και θα συμβάλλει στη μετατροπή τους  σε χώρους ταφής υπολειμμάτων.
Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει η κοινωνικοποίηση στη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω κοινωνικών, συνεταιριστικών, πολυμετοχικών επιχειρήσεων λαϊκής βάσης προκειμένου να αυξηθούν κατακόρυφα τα ποσοστά ανακύκλωσης, να δημιουργηθούν πράσινες θέσεις εργασίας αλλά ταυτόχρονα να ενισχυθούν οικονομικά και οι πολίτες. Για το λόγο αυτό υποστηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες έτσι όπως έχουν αρχίσει να υλοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως στη Λακωνία, την Τήνο, την Τρίπολη κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου